Privacy Policy Onyx Media

Laatst bijgewerkt: 16/12/2023

Onyx Media, gevestigd te Dorpstraat 3, 6909AJ Babberich, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90224310, hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers. In deze Privacy Policy wordt uiteengezet hoe Onyx Media omgaat met persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.onyxmedia.nl en in het kader van de dienstverlening van het online marketingbureau.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

1.1 Onyx Media verzamelt persoonsgegevens die de Klant vrijwillig verstrekt bij het invullen van formulieren op de website, bij het plaatsen van een opdracht, of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief.

1.2 De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder meer omvatten: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie en overige informatie relevant voor de dienstverlening.

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

2.1 Onyx Media verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van overeenkomsten met de Klant.
  • Het verstrekken van informatie over de diensten van Onyx Media.
  • Het verbeteren van de dienstverlening en de website.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie (indien de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven).

3. Delen van Persoonsgegevens

3.1 Onyx Media deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens

4.1 Onyx Media neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

5. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

5.1 Onyx Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Rechten van de Betrokkenen

6.1 De Klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan de Klant contact opnemen met Onyx Media via info@onyxmedia.nl.

7. Cookies

7.1 De website van Onyx Media maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat apart beschikbaar is op de website.

8. Domeinregistratie & Hosting

8.1 De domeinregistratie en hosting voor www.onyxmedia.nl wordt verzorgd door Freaze.nl. Voor het privacybeleid van Freaze.nl wordt verwezen naar hun eigen privacyverklaring.

9. Wijzigingen in de Privacy Policy

9.1 Onyx Media behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde raadpleegbaar op de website.

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Policy kan contact worden opgenomen via info@onyxmedia.nl.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 16/12/2023.